”Edelläkävijyys strategisessa vastuullisuudessa on rohkeutta kyseenalaistaa totutut ajattelu- ja toimintatavat, kykyä luoda kunnianhimoinen, luonnonresursseja ja ihmisyyttä kunnioittava visio, tahtoa ja taitoa olla avoin uudelle, erilaiselle ja erimieliselle sekä nöyryyttä tunnustaa ja tunnistaa, että viisaus on joukkojen voimassa.”

Koipijärven ja Kuvajan kirja Yritysvastuu – johtamisen uusi normaali on mielestäni hyvä opas vastuullisuuteen. Se kertoo konkreettisin esimerkein ja loogisessa järjestyksessä, mitä strateginen vastuullisuus on ja mitä yrityksen tulisi huomioida toiminnan käytäntöön viemisessä. Konkreettiset esimerkit yrityksistä (caset) sekä kirjoittajien omat kokemukset pitkän linjan vastuullisuuden ammattilaisina maustoivat mukavasti paikoin jopa oppikirjamaista kirjoitustyyliä. Caset kuvaavat sitä maailmaa, jossa yritykset tällä hetkellä painivat.

Toki juuri oppikirjamaisuus ja systemaattinen, perusteellinen eteneminen tsekkilistoineen tekevät kirjasta erinomaisen perusteoksen vastuullisuuden parissa työskentelevälle, yritysjohdolle ja muuten asiasta kiinnostuneelle. Globaalissa markkinassa aloitteleva tai toimiva saa kirjasta varmasti apuja ja oivalluksia yrityksen koosta tai roolista riippumatta. Pidin esimerkiksi käsitteistön avaamisesta ja alan toimijoiden esittelystä sekä kansainvälisten ohjeistusten ja periaatteiden käsittelystä – myös linkitys kestävän kehityksen tavoitteisiin Agenda2030:een löytyi. Selkeän konkreettinen osio kirjassa oli yritysvastuuohjelman sisältö sekä opastus sen vaiheittaiseen luomiseen.

Vastuullisuuden johtaminen ja johtamismalli, organisointi yleensäkin, olivat mielenkiintoista lukemista juurikin sen vuoksi, että strategisesti yritysvastuuseen suhtautuvassa yrityksessä johtamismalli tukee vastuullista toimintaa syyllistymättä kuitenkaan pääkonttorisyndroomaan. Kirjassa oli kattava osio yrityksen sidosryhmistä. Viestijänä minua kiinnostivat erityisesti sidosryhmille suunnatut vuorovaikutuksen muodot. Kansalaisjärjestöt käsiteltiin kirjassa erityisellä painotuksella. Hankintaketjut ja niihin liittyvä riskienhallinta selvitettiin huolellisesti, joten kirjaa voi suositella kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavalle tai arvoketjussa mukana olevalle yritykselle – erityisesti PK-sektorille.

Uusia ajatuksia itselleni herättivät muun muassa KPMG:n True Value -malli, arvonluonti vastuullisuuskontekstissa ja nettopositiivisuuden periaatteiden avaaminen.

Mistä haluaisin kuulla lisää? Viestinnän ammattilaisena olisin ollut vielä kiinnostunut media caseista ja kriisiviestinnästä – ehkä aiheesta on tulossa tekijöiltä lisää.

Hyvä teos työpöydälle, voin suositella.

Yritysvastuu – Johtamisen uusi normaali
Terhi Koipijärvi & Sari Kuvaja
Kauppakamari 2017
ISBN 978-952-246-471-2

© 2021 Recommended Finland Oy toimii nyt osana Valvetta | Rekisteriseloste