YK:n päivitetyt kestävän kehityksen tavoitteet Agenda2030 (SDG Sustainable Development Goals) hyväksyttiin kaksi vuotta sitten. Niiden on määrä ohjata kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 saakka. Mitä nämä tavoitteet tarkoittavat käytännössä? Ja miksi minun ja yritykseni tulisi olla niistä kiinnostunut?

Kestävän kehityksen tavoite on tehdä maailmasta parempi paikka. Se on mahdollista, kun omassa toiminnassa huomioidaan ympäristö, ihmiset, ihmisoikeudet ja talous.

YK:n kehitysohjelma on kiistatta kunnianhimoinen. Siinä on 17 päätavoitetta ja 169 alatavoitetta, jotka ovat kaikki tärkeitä ja linkittyvät toisiinsa – näin yhtä tavoitetta ei voi saavuttaa ilman toista. Onnistumiseen tarvitaan niin valtioita, päättäjiä kuin kansalaisia.

Jos yrityksesi toimii esimerkiksi vientimarkkinoilla, tässä muutama hyvä syy, miksi ottaisit Agenda 2030 SDG:t käyttöön omassa vastuullisuustyössäsi.

#1 Isoihin globaaleihin haasteisiin vastaaminen

Globaalit vastuullisuushaasteet koskevat meitä kaikkia. Yritystoiminnassa korostuvat erityisesti energia, vesi, raaka-aineiden riittävyys ja saatavuus sekä talouskasvuun ja työntekoon liittyvät kysymykset. Yrityksiltä vaaditaan bisneslähtöisiä ratkaisuja, innovaatioita ja uutta teknologiaa – ne palvelevat myös YK:n tavoitteiden saavuttamista.

Vaikka tavoitteista on sovittu yhdessä hallitusten tasolla, niiden toteutuminen riippuu pitkälti hallitusten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöstä.

#2 Kumppanuuteen ja arvonluontiin yli sektorirajojen kannustaminen

Yritykset eivät ole saaria. Globaaleilla markkinoilla eri yritysten, toimialojen, valtioiden ja kansalaisjärjestöjen toiminta vaikuttaa myös yrityksen toimintaan ja ympäröivään toimintakenttään.

Parhaimmassa tapauksessa yritys kehittää esimerkiksi yliopiston kanssa kaupallisesti vastuullisen innovaation, jolla edistetään kolmannen maailman ongelmanratkaisua, tuotetaan liiketoimintahyötyä ja tuetaan paikallista tuotantoa. Samalla jaetaan ja lisätään vaurautta kohdemaissa. Lisäksi tuote on sellainen, joka voidaan kaupallistaa järkevästi.

#3 Yrityksen yhteiskunnallisen roolin painottaminen

Takavuosina yrityksillä oli iso rooli yhteiskunnallisena toimijana sekä sosiaalisen hyvinvoinnin jakajana. Nyt yrityksillä on jälleen erinomainen paikka kantaa osa tästä vastuusta. Sen lisäksi, että luodaan taloudellista hyvinvointia, voi työtä tehdä erityisesti kehittyvissä maissa tuotantolaitoksien yhteyteen luoduilla palveluilla. Näitä voivat olla esimerkiksi koulut, terveydenhoidon palvelut ja vedenpuhdistamot. Järkevästi ja vastuullisesti hoidetut tehtaat kehittävät muutenkin paikallista vastuullisuusymmärrystä ja toimintaa.

#4 Lainsäädännön muutoksiin mukautuminen

Lähes 200 valtiota on sitoutunut näihin yhteisiin tavoitteisiin, mikä on erinomainen saavutus. SDG:t muokkaavat mukana olevien maiden lainsäädäntöjä ja se kannattaa myös yritysten huomioida. Lakien noudattaminen on olennainen osa vastuullisuustyötä. Ymmärrys tulevista lakimuutoksista jo ennakkoon auttaa sopeutumaan liiketoiminnassa tapahtuviin mahdollisiin muutoksiin. Oma sitoutuminen tavoitteisiin helpottaa mahdollisesti myös tätä sopeutumista.

#5 Yritysvastuun viitekehyksen luominen

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet voivat toimia suoraan tai johdettuna kestävän kehityksen ohjelmana tai viitekehyksenä. SDG:t ovat konkreettisia ja helpommin käytettäviä kuin esimerkiksi Global Compact. Lisäksi SDG on globaalisti tunnettu ja tunnistettu. Siitä on helppo viestiä, se tuo yrityksen vastuullisuustyön näkyväksi ja on helppotajuinen.

 

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja, konkreettisia ja toimivat ohjenuorina kaikille. Miten päästä alkuun? Asiat ja teemat eivät ole vaikeita. Ohjelma on tehty helposti lähestyttäväksi ja tavoitteet konkreettisiksi. Yrityksesi työtä helpottaa SDG Compass -työkalu. Aloita nyt. Mieti esimerkiksi, miten yrityksesi nykyinen toiminta peilautuu tavoitteisiin nähden. Valitse yrityksellesi muutama tärkeä ja konkreettinen tavoite ja kirjoita auki, miten yrityksesi vastaa tähän haasteeseen. Viesti näistä asioista. Ja muista, että apua löytyy. Tätä työtä ei tarvitse tehdä yksin.

© 2021 Recommended Finland Oy toimii nyt osana Valvetta | Rekisteriseloste