K. Hartwall

K. Hartwall

Miten luoda kilpailuetua pienten katteiden markkinoilla?

”Logistista tehokkuutta
maksimoimalla.”

K. Hartwallin logistiikkaratkaisujen innovatiivinen lean-ajattelu hyödyttää sen kaikkia asiakassegmenttejä autoteollisuudesta meijereihin.

Kiinnittämällä huomiota tuoteportfolion differointiin ja tuoteviestien kirkastamiseen sekä myynnin ja markkinoinnin jatkuvaan vuoropuheluun,  on K. Hartwall onnistunut paaluttamaan vankan aseman logistisen tehokkuuden edelläkävijänä. Jatkuva digitaalisen markkinoinnin aallonharjalla pysyminen on tuonut yritykselle myös kansainvälistä menestystä.

Parma

Parma

Syntyykö betonista tukeva pohja, jolle rakentaa taloja ja brändiä?

”Varmasti – koska rohkeutta on riittänyt.”

Rakennusala on äärimmäisen suhdanneherkkää ja kilpailtua. Tarvitaan luotettavia ja näkyviä toimijoita, jotka pystyvät olemaan tarvittaessa myös vahvoja mielipidevaikuttajia ja koko teollisuuden puolestapuhujia. Yksi tällaisista on Suomen suurin betonielementtien valmistaja Parma Oy.

Parma on hyödyntänyt kokonaisvaltaisesti markkinointiviestinnän keinoja. Lisäksi olemme auttaneet Parmaa kehittämään sisäistä viestintää ja tiedonkulkua. Tämä on konkretisoitunut henkilöstön alati vahvistuvana me-henkenä sekä määrätietoisina laatu- ja työturvallisuusaskeleina. Vankistamamme brändin ja asiakaslupauksen pohjalta on ollut hyvä rakentaa monikanavaista viestintää, joka on mahdollistanut yhtiön imagon vahvistamisen ja näkyvyyden lisäämisen. Parman kansainvälinen isäntä, Consolis-konserni, tarjoaa läpi Euroopan yhtenäisen visuaalisen ulkoasun.

Kela

Kela

Kuinka Kela on uudistunut?

”Kuuntelemalla
asiakkaitaan.”

Kansaneläkelaitos (Kela) on toteuttanut vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa laajan uudistusohjelman, jonka tulokset näkyvät muun muassa parantuneena asiakastyytyväisyytenä. Tärkeä osa onnistumisessa on asiakaskokemuksen hyödyntämisellä ja parantamisella, jota on tehty kokonaisvaltaisesti – myös yhdessä asiakkaiden kanssa.

Eri asiakassegmenteille on määritelty parhaat palvelut ja kanavat, ja niistä on viestitty elämänläheisesti, kohderyhmää puhuttelevalla tavalla. Lomakkeita ja asiakaskirjeitä on selkeytetty sekä toimistojen palvelukokemukseen satsattu. Elämäntilanteiden mukaan jäsennellyn verkkopalvelun käytettävyydestä kertoo se, että jo yli puolet hakemuksista tehdään sähköisesti. Asiakasläheisyys on uuden Kelan vahvuus.

THL

THL

Voiko elämänlaatu parantua myös markkinointiviestinnän keinoin?

”Kun kykenet uusiutumaan jatkuvasti.”

Vastuu korkealaatuisesta tutkimuksesta ja asiantuntijatyöstä, joiden avulla tuotetaan tietoa edistämään terveyttä ja hyvinvointia. Kohdeyleisönä erityisesti valtion, alueiden ja kuntien sote-päätöksentekijät sekä alan asiantuntijat ja ammattilaiset. Loppuasiakkaana koko Suomen väestö. Tässä lähtökohtia THL:n toiminnalle ja viestinnälle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkisena organisaationa kaikkien tuntema. Heidän toiminnallaan on merkitystä. THL:n työn tuloksena suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus, laatu ja vaikuttavuus paranee. Tämän vuoksi asiantuntijalaitoksen on kyettävä viestimään tehokkaasti, luotettavasti ja kiinnostavasti.

Liikenneturva

Liikenneturva

Voiko jo nyt korkealla tasolla olevaa liikenneturvallisuutta parantaa?

”Kyllä vaan, ja uusia haasteita on edessä.”

Liikennemäärät kasvavat, mutta kaikkien tienkäyttäjien pitäisi kuitenkin ymmärtää antaa toisilleen sekä tilaa että arvostusta. Uudet ilmiöt, esimerkiksi älypuhelinten räpläämisestä johtuva tarkkaamattomuus, lisäävät liikenteen riskejä vanhojen tuttujen, kuten ylinopeuden, rattijuopumuksen tai turvavyöttömyyden lisäksi.

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavista asioista on viestittävä jatkuvasti, jotta kansainvälisesti hyvällä tasolla olevat suomalainen liikennekulttuuri ja -käyttäytyminen eivät rapautuisi.

Liikenteestä on jokaisella mielipide. Liikenneturvan valistuksen ansiosta nuo mielipiteet lisäävät meidän kaikkien turvallisuutta.

Yara Suomi

Yara Suomi

Onnistuuko kasvu sekä pellolla että kiristyneessä markkinatilanteessa?

”Paremmin kuin arvaatkaan.”

Monikansallinen Yara on Suomessa mielenkiintoisessa tilanteessa. Markkinajohtajan peltoalaa valtaavat sekä kilpailevat lannoitevalmistajat että vaihtoehtoisten viljelymuotojen kannattajat. Samaan aikaan Yara Suomi Oy:llä on merkittävä rooli tulevaisuuden biotaloudessa; miten pienessä, pohjoisessa valtiossa varmistetaan riittävä mutta vastuullinen ruoantuotanto. Yaran on pystyttävä puhumaan viljelijöiden, jälleenmyyjien ja elintarviketeollisuuden kieltä. Aktiivisella markkinointiviestinnällä yhtiö on tavoittanut kohdeyleisönsä sekä saanut uusia viljelykäytäntöjä ja ravinneratkaisuja suomalaisten käyttöön.

Savox

Savox

Kun kohderyhmiä ja tuotteita on paljon, miten luodaan vaikuttavaa viestintää?

”Pala kerrallaan.”

Pääosa Savox Communications Oy Ab:n tarjoomasta vastaa samaan perustarpeeseen – ammattilaisten väliseen luotettavaan viestintään. Kohderyhmien moninaisuus ja asiakkaiden käytössä olevien teknologioiden kirjo tekevät tuoteportfoliosta laajan.

Kansainvälisen kasvun mahdollistamiseksi on sekä brändin, segmentoinnin että tuotehierarkian oltava ajan tasalla. Ja koska on kyse huipputeknologiasta, on luotava asiakasta kiinnostavia ja hänen valintojaan helpottavia sisältöjä. Samalla helpottuu myös Savoxin myynnin työ.

Fingrid

Fingrid

Onko monimutkaisten asioiden viestiminen tuomittu epäonnistumaan?

”Ei, kunhan viestissä on virtaa.”

Sähköä saa töpselistä, mutta harva maallikko tulee ajatelleeksi, millainen koneisto ja teknologia pyörii arkisen mikroaaltouunin käynnistämisen takana.

Fingrid Oyj:n tehtävänä on siirtää sähköä kantaverkossa jakeluverkko- ja teollisuusyrityksille, huolehtia sähkönsiirron ulkomaan yhteyksistä sekä edistää sähkömarkkinoiden toimintaa. Osana tätä kaikkea tarvitaan tehokasta viestintä niin sisäisille kuin ulkoisillekin sidosryhmille. Siksi monimutkaisista, teknisistä asioista on pystyttävä kertomaan selkeästi ja ymmärrettävästi.

4FRONT

4FRONT

Millainen viestintä puree matkalla kohti kehityksen terävintä kärkeä?

”Sellainen, jossa on tutkitusti ideaa.”

4FRONT Oy on erikoistunut arvioimaan ja kehittämään tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. He pyrkivät nostamaan asiakkaitaan kehityksen aallonharjalle. Konsultointiyrityksen tavoitteena on kasvaa fiksusti ja ihmisistään huolta pitäen, kun pelikenttänä on koko maailma.

Monimutkaisissa kehitysprosesseissa mukana olevan 4FRONTin työkalujen ja viestintäkanavien on oltava huippukunnossa. Yrityksen visuaalinen ilme ja toteutetut sovellukset – verkkosivuista ja sosiaalisen median kanavista aina maailman parhaaseen toimistokynään saakka – kertovat asiantuntemuksesta ja hyväntuulisesta työympäristöstä.

© 2020 Recommended Finland Oy toimii nyt osana Valvetta | Rekisteriseloste