Suomalainen yhteiskunta on erinomainen kasvualusta vastuullisuuteen strategisesti suhtautuville yritystarinoille. Lakien perusteellinen noudattaminen sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat demokraattisen yhteiskuntamme perusta – ja potentiaalinen kilpailuvaltti globaaleilla markkinoilla. Kilpailuedun saaminen edellyttää kuitenkin avointa ja vuorovaikutteista viestintää vastuullisuusasioista.

Selvitimme kevättalvesta 2017 yli 30 biotalouden, rakennusalan ja konepajateollisuuden yrityksen vastuullisuuden verkkoviestintää. Selvityksessä esiin nousseiden asioiden perusteella annamme viisi vinkkiä verkkosivustojen vastuullisuusosion rakentamiseen tai uudistamiseen.

Vastuullisuuden viitekehys kuvaksi

Määritä vastuullisuuden tärkeimmät osa-alueet ja mittarit, esimerkiksi olennaisuusanalyysiin perustuen. Olennaisuusanalyysissä määritetään, mitkä ovat toiminnan olennaiset sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Tästä syntyy ymmärrys siitä, mitä vastuullisuus yrityksessä tarkoittaa, ja miten nämä keskeiset vastuullisuusasiat muutetaan tavoitteiksi, mittareiksi ja toimenpiteiksi. Esitä ne tämän jälkeen kuvana, visualisoi tieto. Kuva toimii huonetauluna omalle henkilöstölle mutta myös helposti ymmärrettävänä tapana viestiä yrityksen vastuullisuudesta verkkosivuilla. Kuvasta voi tehdä myös lyhyen animaation, joka kertoo yrityksesi vastuullisuustarinan. Kuvassa kannattaa tuoda esille myös yrityksesi strategia, visio, missio ja arvot.

Tavoitteet, saavutukset, mittarit

Vaikka yritys ei olisikaan määritellyt virallisen kaavan mukaan omaa vastuullisuuttaan tai ei raportoi vastuullisuudesta, riskikartoituksen lisäksi vastuullisuuden tavoitteita, saavutuksia ja mittareita tulisi silti rakentaa. Olennaisuusanalyysi on luonteva lähde näille. Ole rehellinen tavoitteiden raportoinnissa, myös epäonnistumisissa ja korjausliikkeissä. Ole tarpeeksi kunnianhimoinen – älä valitse vain helposti saavutettavia tavoitteita.

Vastuullisuusraportin integroiminen verkkosivustoon

Jos yrityksesi tekee vastuullisuusraportointia, yksi vaihtoehto voisi olla sivustollesi integroitu vastuullisuusraporttiosio, joka palvelee saumattomasti sekä raporttina että täydentää sivustoa erilaisilla vuosittain päivittyvillä vastuullisuusmuuttujilla.

Käytettävyyden kruunu: toimiva haku

Sivustolla olevaan hakutoiminnon toimivuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Nopeat sivuston silmäilijät tekevät täsmähakuja, ja jos haku ei toimi, tämä jättää mielikuvan puutteellisesta sivustosta. Ainakin vastuullisuuden päätermit sekä yritykselle tärkeät vastuullisuuden muuttujat tulisi löytää verkkosivuilta myös haun avulla. Jos sivustoon integroidaan vastuullisuusraportti, haun tulee toimia myös raportin osalta.

Interaktiivisuus

Hyvin suunniteltu ja toteutettu verkkosivuston vastuullisuusosio auttaa viestimään myös niille sidosryhmille, jotka eivät ole suorassa kontaktissa yritykseesi Parhaimmillaan verkkosivusto, ja sen vastuullisuusosio, mahdollistaa vuoropuhelun tärkeiden sidosryhmien kanssa tai toimii yhtenä sen kanavana. Chat-palvelu tarjoaa yhden vaihtoehdon vuoropuhelulle. Pidä kuitenkin huolta siitä, että sivuilta löytyy ainakin vastuullisuusasioiden kontaktihenkilö. Integroi some-kanavat ja blogikirjoitukset saumattomasti sivustoon. Helppo lähestyttävyys, läpinäkyvyys ja interaktiivisuus ovat tärkeitä vastuullisuusasioissakin, erityisesti kuluttajatuotteita myyvälle yritykselle.

Tilaa sähköpostiisi RECOntent-tehotietoiskumme: 10 vinkkiä onnistuneeseen vastuullisuuden verkkoviestintään (pdf)

© 2021 Recommended Finland Oy toimii nyt osana Valvetta | Rekisteriseloste