Yrityssivuston uudistus voi olla vuosia kestävä monoliittiseksi määritelty painajainen, resurssisyöppö, jota kaikki välttelevät. Tai ketterästi toteutettu, tavoitteellinen ja tuloksellinen kokonaisuus, joka palvelee kohdeyleisöä ja asetettuja tavoitteita. Lopulta aika pienet ja yksinkertaiset asiat määrittelevät kummasta on kyse.

Sivuston uudistus -aiheesta on kirjoitettu lukemattomia oppaita, ohjeita, vinkkilistoja ja virheluetteloita. Oikoteitä onneen tarjotaan useita, esimerkiksi: valitse oikea kumppani, valitse oikea järjestelmä, valitse oikea strategia, muista sisältö, muista käyttäjä, unohda kikkaileva design, määrittele tavoitteet ja mittarit, vältä nämä virheet ja kiinnitä huomiota erityisesti tähän. Hiki nousee pintaan, ammattilaisellakin.

Kokemukseni mukaan jokainen näistä neuvoista onkin hyvä mutta väärä. Kyse on prosessista, ei projektista. Oikotietä onneen ei ole.

Miksi sivustoa tulee uudistaa jatkuvasti?

Yritykset, jotka mieltävät sivuston uudistuksen projektina, pähkäilevät aiheen parissa säännöllisesti, keskimäärin noin kolmen vuoden välein. Kun projekti kestää usein 1–2 vuotta, edellisestä uudistuksesta on kulunut helposti puoli vuosikymmentä kun sivusto lopulta julkaistaan.

Aika on liian pitkä, varsinkin kun edellisen sivuston huolto usein laiminlyödään täysin koko uudistusprojektin ajan. Ajan kuluessa projektilla on myös tapana paisua ja viivästyä.

Hyvä analogia on ajatella sivustoa toimistorakennuksena. Mikäli suunnitteluvaiheessa on kiinnitetty riittävästi huomiota muuntojoustavuuteen, käyttövaiheessa sivustoa on huollettu ja ylläpidetty säännöllisesti ja parannuksia tai laajennuksia on tehty viisaasti, sen elinkaari on pitkä ja kustannukset alhaiset.

Jos taas edellämainitut on laiminlyöty, vaihtoehdoksi jää ainoastaan uuden rakentaminen ja vanhan hylkääminen. Se on aina kallista, eikä usein tuo uusia asiakashyötyjäkään.

K-hartwall.com hyvä esimerkki pitkäjänteisestä kehittämisestä

Recommended on kehittänyt K.Hartwallin verkkopalvelua vuodesta 2006 lähtien. Tuona aikana sivusto on kehittynyt staattisesta brändin näyteikkunasta ja uutisvarastosta liiketoimintaa tukevaksi liidigeneraattoriksi ja automatisoiduksi verkkokaupaksi. Muutos on valtava, mutta siihen on päästy pienillä askeleilla.

K.Hartwallin, kuten kaikkien yrityksien, haasteet globaalissa kilpailussa ovat tuttuja: tuotteiden ja palveluiden on oltava kilpailukykyisiä ja kustannustehokkaita, asiakkaita on pystyttävä palvelemaan paikallisesti ja kilpailevia ratkaisuja yrittää markkinoille jatkuvasti. Viestinnälle ja verkkopresenssille tämä aiheuttaa jatkuvaa painetta.

Jo kymmenen vuotta sitten kehityksen suunta oli kuitenkin selvä: asiakkaat vaativat verkossa sekä parempaa tietoa että palvelua. Transaktiot siirtyvät asteittain verkkoon. Jotta näihin tarpeisiin voitiin vastata, sivuston data oli integroitava taustajärjestelmiin ja siitä tehtiin keskeinen osa markkinointia ja viestintää.

Nyt on tietoa – ja sitä myös hyödynnetään

Kaiken pohjana on jatkuva analyysi sivujen toimivuudesta sekä kilpailijoiden verkkopresenssistä. Uudistuksia suunniteltaessa ei näin tarvitse aloittaa koskaan puhtaalta pöydältä, vaan toimivat ratkaisut voidaan säilyttää sellaisenaan tai niitä voidaan harkitusti parantaa.

Jatkuva kehittäminen asettaa uudet vaatimukset myös suunnittelussa ja toteutuksessa apuna olevalle kumppanille. Käytännössä pyörää ei enää edes voi keksiä jokaisella kerralla uudelleen, mutta sivustoa voi aina parantaa. On mietittävä mikä voisi toimia paremmin – ja miten joku voisi toimia paremmin.

Lue myös:
Verkkosivujen suunnittelu – kolme tärkeää perusvinkkiä, joilla onnistut
Verkkosivu-uudistuksen sudenkuopat

© 2021 Recommended Finland Oy toimii nyt osana Valvetta | Rekisteriseloste