Kuuntelin kuluvalla viikolla huolestuneena uutisia ylikulutuspäivän saldosta. Olemme käyttäneet jo nyt, lomilta palattuamme, loppuun maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat.

Maailman ylikulutuspäivä on aikaistunut vuosi vuodelta. Suurin syy on alati kasvava hiilijalanjälkemme.

Yritysvastuusta pöhistään varsinkin länsimaissa ja se tuottaa myös tulosta: FIBS:n tuoreimman (2016) tutkimuksen mukaan yritysten käytännön teot ovat lisääntyneet lähes kaikissa vastuullisuusteemoissa. Tämä pätee ehkä parhaiten suuriin yrityksiin, mutta myös pienemmissä tehdään asioita yhä systemaattisemmin. Silti esimerkiksi ilmastonmuutosta tai yhteiskunnallisia kysymyksiä ei vieläkään nähdä todellisina liiketoimintamahdollisuuksina, saati sitten lähtökohtina uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle.

Mitä tekemistä tällä on viestinnän kanssa? Paljonkin, sillä maineen parantumista pidetään edelleen vastuullisuuden tärkeimpänä liiketoimintahyötynä. Maineen rakentaminen taas liittyy kiinteästi strategiseen viestintään sekä kykyyn kääntää yritysvastuu selkeäksi liiketoimintahyödyksi ja viestittäväksi asiaksi.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu vastuullisuusviestintä auttaa perustelemaan hintaa, kehittää kilpailukykyä ja lisää vuorovaikutusta tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Kuinka alkuun?

Parhaimmillaan yritysvastuu ja viestintä ovat osa yrityksen strategista toimintaa, jolloin ne nivoutuvat saumattomasti yrityksen johtamiseen. Vastuullisuusviestintä huomioi yrityksen toimintaympäristön ja pohjautuu yrityksen missioon, visioon ja arvoihin.

Ennen varsinaisen viestinnän aloittamista  toimintaympäristöstä on hyvä tehdä analyysi ja tunnistaa sen muutosajurit. Muuttujien eli indikaattoreiden määrittämiseen löytyy apuja erilaisista standardoiduista malleista.

Vastuullisuusviestinnän viisi askelta

  1. Kartoita ja priorisoi yrityksellesi tärkeät sidosryhmät. Mieti laajasti, keihin toimintanne vaikuttaa ja toisaalta myös niitä, joilla on vaikutusta teidän tekemiseenne.
  2. Valitse vastuullisuusindikaattorit, joista halutaan viestiä ja jotka vastaavat sidosryhmienne tarpeisiin. Huomioi valinnassa sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu. Valitse indikaattoreita, joihin voi yhdistää numeerista, mitattavaa tietoa tai muuten konkreettisia ja raportoitavia asioita. Viesti mahdollisimman kansantajuisesti.
  3. Luo vastuullisuusviestinnälle konsepti. Päivitä tai täydennä yrityksen stategiset avainviestit palvelemaan vastuullisuusviestintää. Kiteytä yrityksen vastuullinen kilpailuetu. Luo viestinnälle visuaalinen linja.
  4. Rakenna kanavastrategia. Mieti, mitkä kanavat palvelevat parhaiten sidosryhmiänne. Muista monikanavaisuus ja proaktiivisuus. Mahdollista dialogi sekä määritä viestinnälle tavoitteet ja mittarit.
  5. Toteuta viestintää suunnitelman mukaan. Mittaa viestinnän vaikuttavuutta ja muista, että pitkäjänteisyys tuottaa parasta tulosta. Vastuullisuusviestinnässä ei kerätä pikavoittoja räväkillä pr-tempuilla.

Vastuullisuusviestinnässä uskottavuus lähtee konkreettisista teoista. Ilman niitä se on pelkkää viherpesua. Älä pelkää ja peittele virheitä, sillä valheella on tässä kohtaa erityisen lyhyet jäljet.

© 2021 Recommended Finland Oy toimii nyt osana Valvetta | Rekisteriseloste